Forollhogna betegnes av mange som «de snille fjell». Dette er et lettgått og fredelig fjellområde omkranset av frodige og tradisjonsrike seterdaler, der det fremdeles drives seterdrift og beitebruk.

I nasjonalparken er det ingen turisthytter og merkede stier, bortsett fra Pilegrimsleden (Østerdalsleden) som krysser området ved foten av fjellet Forollhogna.

> Les mer om Forollhogna nasjonalpark