Storbekkøya museumsseter ligger idyllisk til ved inngangen til Budal landskapsvernområde og Forollhogna nasjonalpark, ca 13 km sør for Enodd.

Setertun og husmannsplass er oppbygd omkring jernvinneanlegg basert på myrmalm, ulike tekniker tilbake til år 300. Kultusti og blesterovn, og arena for ulike kulturarrangement.

Servering av lokal seterkost hver helg om sommeren. Andre dager på forespørsel. Har du noe å feire eller bare ønsker å dra på tur med venner, ta turen innom. I langhuset er det plass til ca. 40 gjester. Pilegrimsleden gjennom Østerdalen til Nidaros går gjennom området.

Kontakt:
Storbekkøya museumsseter
7298 Budalen
Mobil: 476 86 230
storbekkoya@hotmail.com