Soknedal Bakeri og Konditori er Gauldalens eget håndtverksbakeri. Vi produserer alle våre varer selv, og hoved bakeriet ligger i Soknedal. 

Vårt motto er «Ferske Tradisjoner» Noe som betyr at vi skal levere tradisjonelle gode og ferske bakervarer hver dag. Men også være fremoverlent og tilby nye baker og konditorprodukter, som kanskje kan bli til nye tradisjoner. 

Våre utsalgssteder er:

Bakerikafeen Berkåk, torget på Berkåk tlf 72 42 71 23

Soknedal, i sentrum sammen med bakeriet Tlf 72 43 33 45

Støren, Prestteigen – Her selger vi også våre meget populære «Bør`s Wienerbrød»

Melhus, Thoragården, Tlf 72 87 14 00

Ila, Mellomila 57 Trondheim, Tlf 73 80 85 00

soknedalbakeri.no