Nedskjæring og pakking av viltkjøtt, samt salg av egne kjøttprodukter og fisk i nybygde lokaler i Strinde, Soknedal. Her finner man også Gaula røkeri, nå underlagt Mersmak as.

Facebook