Hos Mersmak as i Strinde finner dere et bredt utvalg av egenprodusert, kortreist lokalmat foredlet av og hos oss. Kjøttet kommer fra egne dyr som går i løsdrift på vinter, og på sommeren går de fritt og beiter i skog og fjell. Dyrevelferd står høyt, og det gjenspeiler seg i smaken av våre produkt. Vi har også mulighet til å tilby våre kunder viltkjøtt da vi har eget jaktlag. Mersmak as driver hovedsaklig med lakserøyking på sommeren (tidligere Gaula røkeri) og viltskjæring for kunder på høsten. I tillegg tar vi imot husdyr for nedskjæring for kunder. I butikken vår i Strinde finner man kjøtt av storfe (Rørosfe og Belted galloway), boergeit, gammelnorsk spælsau, frilandsgris, samt røkt villaks og viltkjøtt i perioder.

Velkommen til oss!

Mail: mersmak.sveum@gmail.com

Tlf: + 47 911 75 785

Facebook: Facebook