Gaula – der sjansen for storlaks er god.

Kjøp Gaulakortet før fisket 2022

Gaulakortet er et registreringskort som alle som skal fiske i Gaula 2022 må løse før fiske starter. Du betaler dette kortet kun én gang pr. år og kortet er gyldig hele sesongen 2022. Inntektene fra Gaulakortet går til forvaltning og drift av vassdraget (blant annet desinfiseringsstasjoner, oppsyn og kultivering). Fiske i Gaula uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene. Pris for Gaulakortet er kr 200,- inkl. gebyr (gratis for ungdom opp til 18 år, kjøp «Gaulakortet ungdom»). Kostnadene til desinfisering på lagets godkjente desinfiseringsstasjoner er inkludert i Gaulakortet. For å kjøpe kort må du logge inn eller registrere deg.
> Les mer her.

Oppstart av laksesesongen 1. juni

Nedtellingen på oppstart av laksesesongen er i gang.

Lakseinnsig Trondheimsfjorden

Denne siden viser hvordan lakseinnsiget til Trondheimsfjorden utvikler seg i perioden 1. mai til 15. september 2022, og oppdateres hver sjette dag.

Du kan oppnå alle fiskers drøm om storlaksen når du fisker i Norges mest spennende lakseelv. 

Gaula er det største lakseførende vassdraget i Sør-Norge, med et nedbørsfelt på 3651 km2 og en samlet lakseførende strekning på 212 kilometer (inkl. sideelvene). Ihovedelva går laksen opp til Eggafossen i Holtålen – en strekning på 95 km. Det fiskes også bra med laks i sidevassdragene Bua, Sokna og Fora. Siden Gaula er uregulert og har et stort nedbørsfelt, går den fort opp og ned ved regn eller tørke.

Gaulaflua

Laksefiske

Gaula Elveierlag er en sammenslutning av ca 700 fiskerettshaverne i den delen av Gaulavassdraget med sidevassdrag som fører anadrome laksefisk. Se også overnatting laksefiske nederst på siden.

Gaula er det største, uregulerte vassdraget i Trøndelag. Elva er blant de fem beste i landet hvert år. Sjansen for storlaks er god.

Les mer på lakseelver.no/nb/elver/gaula

Gaula drenerer området fra fylkesgrensen mot Hedmark i sør, og renner mot nord gjennom Gauldalen. Vassdraget har utløp til Gaulosen, en sørlig arm av Trondheimsfjorden.

Fra kildene rundt Gaulhåvola nord for Aursunden renner hovedelva vestover i en vid og åpen dalbunn. Hoveddalføret er dypt nedskåret, i likhet med nedre deler av de mange sidedalførene som munner ut i Gauldalen. Store terrasser dannet i forbindelse med isavsmeltingen dominerer landskapet flere steder og er særlig tydelige ved Haukådalen, Støren, Hovin/Horg og Melhus.

Fisketid

Fisketid: Laks f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august. Sjø- og brunørret er fredet.

Gaula har alltid vært en av elvene i Norge med mest fangst av laks. Nederst er vassdraget stort sett stilleflytende, lenger opp varierer det mellom stryk, kulper og lange, stille partier. Gaulfossen ved Hovin er første store hinder for laksen som er på vei opp elva. 

Bildet viser Sigve Nilsen Hustad med en av sine fangster i Gaula, en flott laks på 7,9 kg, tatt på Refseth vald.

Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Les mer på fiskeravgift.miljodirektoratet.no

Fiskemuligheter

Under følger en oversikt over et utvalg av Gaulas tilbydere av sportsfiske. Tilbyderne er inndelt etter hvor i vassdraget de befinner seg.

Midtre Gaula

NavnOmråde Kategori
Støren Jeger og fiskeforeningStøren Åpent fiske
Vold ValdStørenÅpent fiske
Storstuu WinsnesSingsås Eksklusivt fiske
Aune ValdRognes Åpent fiske
Rogstad GårdStørenFiske / hytter
Fjeseth FiskevaldSingsåsFiske / hytter

Øvre Gaula

NavnOmrådeKategori
Singsås FjellstyreSingsåsÅpent fiske

Sidevassdrag – Bua, Sokna og Forda

NavnSideelv Kategori
Støren Jeger og fiskeforeningSokna Åpent fiske

Kart som viser geografisk plassering av fisketilbudene

Overnatting laksefiske

 • Hytte Bjørgen
  Hytte til leie på Bjørgen. Nyrestaurert hytte beliggende ved Gaula ledig for ukesleie. To soverom(4 sengeplasser), kjøkken, stue, bad med dusj og toalett. Fullt utstyrt […]
 • Rogstad Gård
  Rogstad Gård har hatt besøk av fiskere fra hele verden som har kommet for å fange storlaksen. Et flott vald som er fiskbart på alle […]
 • Storstuu Winsnes
  Storstuu Winsnes er en gammel slektsgård ved fylkesvei 30 midt mellom Trondheim og Røros. Her kan du oppleve eksklusivt laksefiske i Gaula. Overnatting i våningshuset. Bespisning […]
 • Støren Camping
  «En idyllisk familiecamping som ligger ved lakseelva Gaula. Campingplassen har plass for både telt, campingvogner og bobiler. Vi har også enkle hytter med kjøleskap, kokemuligheter […]
 • Tømmerhytte, Støren
  En 60m² koselig tømmerhytte i et landlig miljø, ca. 100 meter til Vold fiskevald i Gaula på Støren. 2 fiskekort kan leies ut, pris på […]
 • Vårvolden Camping
  En familievennlig campingplass på gårdsbruk ved elven Gaula. 500 m fra Støren sentrum. Et godt utgangspunkt for turer i distriktet. 50 km fra Trondheim, 100 […]