Mange flotte jaktterreng.

Høsten betyr tid for jakt i Trøndelag. Med store bestander og mange flotte jaktterreng er Trøndelag en populær region for jaktfolk fra hele landet.

Jakt har en lang historie i Trøndelag, og de aller fleste trøndere kjenner en jeger eller to. Det er ikke uten grunn. I Trøndelag finnes det mange jaktbare arter og flott jaktterreng.

Jakt på småvilt

Rype, hare, skogsfugl, rådyr og and er blant artene som kan jaktes etter når høstjakta etter småvilt er i gang.

Oversikt over tilbydere av småviltjakt Trøndelag.

Jakt på storvilt

Skogens konge, elgen, har mange faste tilhengere når det kommer til jakt, og for mange jegere er elgjakta hellig. Også for hjortejakt er det gode muligheter, med tilgjengelige jaktfelt med stabile bestander.

Oversikt over tilbydere av storviltjakt i Trøndelag.

Overnatting når du skal på jakt

Finn overnatting der du ønsker å jakte i Trøndelag.

Lokale jakttider – variasjoner

Når det gjelder jaktsesong og jakttider er det en del lokale variasjoner det er lurt å kjenne til: se jakttider i hvert enkelt fylke.

Inatur

Du kan enkelt kjøpe jakt- og fiskekort på nettet og skrive det ut på egen skriver. Trenger du overnatting, kan du raskt finne ut når hytta er ledig, reservere og betale med kreditkort eller faktura.

På nettsidene våre finner du lett tilgjengelige tilbud om jakt, fiske og overnatting i hele Norge. De fleste av hyttene representerer det Inatur gjerne omtaler som det ekte hyttelivet. Relativt enkle, gjerne et stykke fra allfarvei og med beliggenhet midt i smørøyet for jakt, fiske og friluftsliv.

inatur.no

Forollhogna – lengst nord i Sør-Norge

Forollhogna villreinområde

Folk rundt Forollhogna har forvaltet fjellet sitt godt. De har utnevnt fjellressursene uten å forby de, gjennom utstrakt seter- og beitebruk, jakt og fiske. Seterbruket er fortsatt levende, og en livskraftig villreinbestand har utmerkede beiter her. Forollhognas villrein er velkjent landet over, og jeg er fra fjern og nær søker hit for å oppleve jakt på fjellets pionerer.

hognareinen.no

Fordalen

Fordalen er en sidedal til Gauldalen. Elva Fora har sitt utspring ved foten av Forolhogna (1332 m.o.h.) i Forolhogna nasjonalpark. Elva tar først en tur innom Holtålen kommune. Den renner så videre inn i Nekjådal statsalmenning i Midtre Gauldal. Etter hvert kommer elva inn på privat grunn, i ( det vi til daglig kaller) Fordalen. Fora munner ut i Gaula ved Forsethmoen, midtveis mellom Trondheim og Røros.

For å komme inn i Fordalen tar man av fra RV 30 der veien krysser Gaula, ca 25 km. fra Støren. I Fordalen er det muligheter for fiske, jakt og friluftsliv. Flere grunneierlag er representert i dalen. Innerst i dalen er det seterdrift.

fordalen.no