Horg Bygdatun

The following is an excerpt. Horg bygdatun har sitt utgang i et gammelt småbruk som etter hvert er tilført mange mindre bygninger og et forsamlingslokale. Her finner du en stor samling av gjenstander og redska
Les mer