Gaula, vill og vakker!

Du kan oppnå alle fiskers drøm om storlaksen når du fisker i Norges mest spennende lakseelv. Kanskje kan dette bli en opplevelse av de sjeldne.

> Les alt om laks og fiske her