Velkommen til Gauldalen

Gauldalen er et dalføre i Trøndelag som strekker seg fra Rørosvidda nord for Aursunden ned til Gaulosen i Trondheimsfjorden. Gjennom Gauldalen renner elva Gaula, 145 km lang.

> Les mer

 • Laks og fiske
  Gaula, vill og vakker! Du kan oppnå alle fiskers drøm om storlaksen når du fisker i Norges mest spennende lakseelv. Kanskje kan dette bli en opplevelse av de sjeldne. > Les alt om laks og fiske her
 • Lokalmat
  I Gauldalen finner du en overflod av lokalmat. Både Melhus og Midtre Gauldal er landbrukskommuner som leverer mat til hele Trøndelag. > Les mer om matproduksjon
 • Tur i skog og mark
  Opplev urørt, vakker og variert natur i Gauldalen. Her har du uendelige muligheter for friluftsliv og naturopplevelser, både for liten og stor. > Les mer om aktiviteter
 • Et lite wienerbrød på kroken
  Flua Bør Børson ble til ved at det på Støren i 2013 ble satt opp en musikal «Bør Børson Jr.» I den forbindelse ble det laget en Børsflue. Den er utformet av Ole Kristian Svaar og Torstein Rognes. « Det første som slo meg da jeg skulle lage ei Børsflue var wienerbrød. Alle fargene i […]
 • Koldbrandstad stavkirke
  Kolbrandstad stavkirke er en norsk stavkirke som ligger på Jåren, et lite dalføre sørvest i Korsvegen, i Melhus kommune. Kirka ble reist i 1999 og er en kopi av ei middelalderkirke som stod der for flere hundre år siden. 
 • Hytta i treet
  Overnatt 10 meter over bakken i Trøndelags første tretopphytte. > www.hyttaitreet.no