Velkommen til Gauldalen   

Engan skanse


Kontaktperson: Ole Gunnar Folde
Telefon: 72416183
Adresse: 7380 Ålen

ENGAN SKANSE ligger like ved Reitanvegen, ca. 1,7 km. etter avkjørsel fra rv.30. Skansen ble bygd i 1678, og står ennå som et minne om krigene mot Sverige. En svensk styrke på ca. 300 mann på veg til Trondheim ville over vadestedet der Rugla bru nå er, men 12 - 1500 norske soldater, derav 150 'Ruglabønder' forsvarte med hell skansen, og svenskene trakk seg tilbake. Slaget sto 1. august 1679, og varte fra tidlig morgen til over middagsleite. Annet hvert år settes det opp friluftsteater ved denne skansen, basert på historien omkring slaget
Tilbake