Velkommen til Gauldalen   

Eidet Smeltehytte


Kontaktperson: Ålen historielag
Adresse: 7380 Ålen

EIDET SMELTEHYTTE, ligger like ved Gaula, ca. 4 km. vest for Ålen sentrum, godt synlig fra vegen. Eidet smeltehytte, 1834 - 1887, var en videreføring av Dragås smeltehytte ved Eafossen. Eidet smeltehytte sto for en vesentlig del av produksjonen innen Røros Kobberverks circumferenc. Smeltehytta ble nedlagt på grunn av rasjonalisering og ny teknologi. Restene av de store smelteovnene ved Eidet smeltehytte regnes som de best bevarte i sitt slag i Nord-Europa. I dag er ruinen sikret mot forfall og det er laget en egen kultursti i området.
Tilbake