Velkommen til Gauldalen   


Budal.net er et prosjekt i regi av Budal Bygdeutvikling Nettstedet skal være ei moderne oppslagstavle for alle som ønsker å vite mer om bygda vår, hva vi har å tilby og hva som skjer! http://www.budal.net/
Vælkømmin åt Budala!
 
Budalen er ei aktiv og levende fjellbygd i Gauldalen, i Sør-Trøndelag. Vi har vakker, uberørt natur og dyktige bønder, som setter preg på det enestående kulturlandskapet. Her finner du småbedrifter som formidler lange tradisjoner innen byggeskikk, håndverk og matlaging. Budalsstolen er et kjent eksempel. Enodd er bygdesenteret. Her er bygdas skole,
flerbrukshus, barnehage, aldersheim, samvirkelag med minibank, kiosk og matservering,  butikk med salg av lokalt håndverk og gaveartikler, regnskapskontor, arkitektkontor, kafé og pub. Her deler dalen seg i to: Storbudalen som ender i Synnerdalen på østsida og dalføret Endalen på vestsida. I begge dalene setrer budalingene aktivt den dag i dag.


Med opprettelse av
Forollhogna nasjonalpark har flere blitt oppmerksomme på Budalens fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vi er stolte av å kunne by på Budalens mangfold! Ta en tur til Budalen, sommer eller vinter. Kjenn roen senke seg, nyt natur og kultur i gavmild gjestfrihet. Velkommen til oss!


Storbekkøya museumsseter er en åpen seter med kaffe og matservering i sommerhalvåret. Anlegget består av en komplett setervoll og et husmannsbruk. Det er også en kultursti med forskjellige attraksjoner som slåttebuer, graver og fangstgroper m.m. Hver sommer har vi forskjellige aktiviteter som f.eks. jernbrenning, arbeid i smia, tjurrubrenning o.l. Det blir også arrangert en helg med skuespill, fortellinger fra seterlivet og salg av seterkost fra forskjellige setrer. Arrangementet heter "SETERSMAK".

Alle er ønsket velkommen, enten som pilegrim over Hogna eller kjørende etter veien.

Jordbruk og håndverk har fremdeles sentral betydning i Budalen. Her finnes det spor etter jernutvinning og tjæremiler, fangstgroper og bosetting fra tidlige tider. Budal kommune hadde 585 innbyggere ved opp-rettelsen i 1879, og de senere år har folketallet ligget stabilt rundt 500 innbyggere.

Budal ble slått sammen med Singsås, Støren og Soknedal til storkommunen Midtre Gauldal i 1964. Budalen har lange husflids- og håndverks-tradisjoner. Fjellbøndene var avhengige av attåtnæringer til det marginale jordbruket. Tida ble godt utnyttet til håndarbeid og fremstilling av produkter både til eget bruk og for salg. Budalsstolen er et kjent eksempel. I flere århundrer har denne pinnestolen blitt laget på snekkerloft på gårdene rundt i bygda, og store partier ble solgt til hele landet og utover i Europa.

Tilbake