Velkommen til Gauldalen   

Yset Fiskevald


Tilbake
Kontakt Atle Engan
Tlf 90113514
e-post marte.yseth@gauldalen.no


Yset Laksevald i Haltdalen er ledig for sesong- evt. langtidsleie fra årets fiskesesong.
Valdets beliggenhet er i midtbygda Haltdalen og består av ca. 2,5 km elvestrekning i hovedvassdraget Gaula, samt ca. 2 km i sidevassdraget Holda.
Valdet har allsidige fiskemuligheter, det er bygd gapahuker og tilrettelagt for parkering/adkomster på strategiske steder. Valdet egner seg best ved moderat og stor sommervassføring.
Rikt dyreliv gir i tillegg flotte naturopplevelser for dem som oppholder seg ved elva.