Velkommen til Gauldalen   

Fiskemuligheter

Under følger en oversikt over et utvalg av Gaulas tilbydere av sportsfiske. Tilbyderne er inndelt etter hvor i vassdraget de befinner seg. Se forøvrig mer om inndelinga ved å klikke deg inn på laksefiske i toppmenyen.Nedre Gaula
Navn Område Kategori
Borten Losen Fiskesameie Ler/Kvål Åpent fiske
Valdum/Valdøyan Lundamo  Eksklusivt fiske
Melhus Jeger og Fiskerforening Melhus  Åpent fiske
Kregnesøra Melhus Eksklusivt fiske
Horg Jakt og Fiskelag Hovin/Lundamo Åpent fiske
Horgøien Lundamo Eksklusivt Fiske
Movaldet Melhus/Kvål Eksklusivt fiske


Midtre Gaula
Navn Område Kategori
Krogstadvaldet Hovin Åpnet fiske
Voldøien Gård Støren  Eksklusivt fiske
Mosand Støren  Eksklusivt fiske
Gyllteigen Hovin  Eksklusivt fiske
Støren Jeger og fiskeforening Støren  Åpent fiske
Storstuu Winsnes Singsås  Eksklusivt fiske
Aune Vald Rognes  Åpent fiske

Øvre Gaula
Navn Område Kategori
Lillebakken Haltdalen Eksklusivt fiske
Engesvaldet Singsås Eksklusivt fiske
Kirkvold-valdet Singsås  Eksklusivt fiske
Almås Singsås  Eksklusivt fiske
Jordmorhølen Haltdalen Åpent Fiske
Yset Fiskevald Haltdalen Eksklusivt fiske
Ålen og Haltdalen Fjellstyrer Holtålen  Åpent fiske og
innlandsfiske
Heksem Fiskevald Haltdalen Åpent Fiske
Singsås Fjellstyre Singsås Åpent fiske
Morseth`s Fiskevald Singsås Eksklusivt fiske


Sidevassdrag - Bua, Sokna og Forda
Navn Sideelv Område Kategori
Støren Jeger og fiskeforening Sokna Støren/Soknedal Åpent fiske
Bjerkli, Bua Bua Budal Eksklusivt fiske

Kart som viser geografisk plassering av fisketilbudene ovenfor 


Vis større kart