Velkommen til Gauldalen   

Horg Bygdatun, Hovin


 

Horg Bygdatun, Hovin


Horg Bygdatun var i utgangspunktet et vanlig småbruk med trønderlån, fjøs, bur og mastu. Med årene har bygdetunet vokst, og en hel rekke bygg er flyttet hit fra andre deler av Melhus. Urmakerverksted komplett utstyrt, smie, rokkemakerverksted, et restaurert sagbruk, en sætervoll og et forsamlingshus er noen av byggene som er samlet her i tillegg til 5000 gjenstander som er stilt ut. Landets eldste bevarte ”tingstuggu” fra 1600-tallet står også her. Det var i dette rettslokalet erstatningene etter herjingene i kjølvannet av Armfeldts felttog ble fastlagt i 1709.

Fra tunet på Horg ser du også de sju elveterrassene (Nordtømmeterrassene) på den andre siden av Gaula. Terrassene viser havets høydeutvikling i istida. Den øverste strandlinja på 170 moh viser havhøyden for 10.000 år siden.

Det er to kulturstier med utgangspunkt i bygdetunet. Den ene er 5 km lang, mens den andre er på en drøy kilometer og tilrettelagt for små føtter. 

Åpningstider:
Horg Bygdatun er skiltet fra E6 på Hovin, og har åpent alle virkedager mandag - fredag kl 10-14. Søndager fra og med juni til og med august kl. 12.00 - 16.00.

Omvisning:
Hverdager kl. 12.00 - 16.00
Søndag kl. 12.00 - 16.00
Salg av kaffe, vafler og forfriskninger.

Adresse:
Horg Bygdatun
7236 Hovin i Gauldalen
(Skiltet fra E6)

Kontaktinfo:
Telefon: 72 85 81 09
Tor Forsberg, telefon: 922 15 998 


Tilbake