Velkommen til Gauldalen   


Rugelråen, Ålen

Kontakt: Rolf Engan
Telefon: 72417802
Adresse: 7380 ÅlenDen følger elven Rugla fra Nesvolden i sør, til Engan i nord. Det er et canyon formet under siste istid, en såkalt spylerenne. På den ene siden er det høge steile bergvegger, på den andre bratte gras- og skogkledde lier. Klimaet er svært gunstig, så her vokser varmekjære planter, som f.eks. alm, planter vi vanligvis ikke finner i så høytliggende strøk. Fra midten av 1700-tallet var det fast bosetting her. Og ennå kan man se rester av 3 bosteder i dalen.

Muligheter for guidet tur!
Tilbake