Velkommen til Gauldalen   


Kontakt: Marte Yset
Telefon: 99551190
Adresse: 7383 Haltdalen

HALTDALEN STAVKIRKE 
 

Haltdalen Stavkirke representerer selve urmodellen av kirkebygninger her til lands fra middelalderen. Treprøver av den originale kirken - som i dag står på Trøndelag folkemuseum - viser at trevirket er hogd ca. 1170. Den er således en av de eldste trebygninger i Midt-Norge, og den nordligste eksisterende stavkirken i landet. Hit har Falkberget lagt deler av de viktigste hendinger i 'Nattens brød'-serien (bøkene om An-Magritt.)   Haltdalen Historielag har - siden det ble stiftet 19.mai 1986 - viet stor oppmerksomhet til kirken og det gamle kirkestedet i Haltdalen. Men historielaget har erkjent at det er urealistisk å hente den opprinnelige kirken tilbake til hjembygda. Derfor er det nå bygget en kopi av den opprinnelige kirken beliggende ved Gammelgården i Haltdalen. Denne ble innviet i august 2004.

Da Haltdalen Historielag hadde forprosjektet til stavkirkekopien ferdig kom et nytt bevis for den allmenne interessen omkring stavkirken. Regjeringen valgte å bygge en kopi av kirken som Norges gave til Island i anledning 1000-årsjubileet for kristendommen på sagaøya. Dette arbeidet ble igangsatt og gaven overlevert Island sommeren år 2000.
Tilbake