Melhus kommune  Holtalen kommune  Midtre Gauldal kommune
 
Kontakt: Gerd Bjørgård
Telefons: 72416312
Adresse: 7383 Haltdalen

GAMMELGÅRDEN


Øverst i Haltdalen ligger Gammelgården, prestegård fra rundt 1700 til 1925. Den er nå restaurert, og tar imot besøkende for servering og omvisning. Her tilbys husflidsutsalg, servering og muligheter til å høre om gårdens historie. Her finnes også en permanent utstilling om Carl Gustav Armfeldts karolinere og deres felttog mot Trondheim i 1718.  Ute finnes  en fantastisk urtehave
I sommerhalvåret er det turistinformasjon i Gammelgården. Gammelgården ligger like ved rv.30, der vegen til Aunegrenda tar av

 


Tilbake