Velkommen til Gauldalen   


Kontaktperson:  Harald Langås
Telefon:               92493662
Adresse:             7213 Gåsbakken

Kommer du langs E6 har du flere veger til Hølonda. Nordfra er det naturlig å ta av til høyre i avkjøringa til Melhus sentrum og kommer du sørfra, tar du av på Hovin eller Kvål.

I en storslått og vakker natur med mange fiskevatn og skogåser som går over i kjøl-lendet mot Skaun og Meldal på høgdedraga mellom Gauldal og Orkdal finner du Hølonda. Bygda har mange fine naturopplevelser å by på fra fiske og kanopadling til fine sykkel- og fotturstier. For de historisk interesserte er det flere synlige og tilgjengelige gravhauger. På Krokstad like ved kirka ligger det kanskje største gravfeltet i distriktet fra yngre jernalder. Gravhauger kan du også se både ved gårdene Stenset og Venn. På Duggurmålshaugen sees restene av en bygdeborg fra folkevandringstida. Ved den gamle kirkevegen, ca. 15 minutters gange fra Hølonda kirke ser vi fortsatt grava til Mali Larsdatter som ble halshugget på dette stedet i 1731. (Se informasjonstavler ved kirka og på Malihaugen)
Hølonda kirke fra 1848 er også verd et besøk. Ved middelalderkirkegården på Kulbrandstad ble det i 1999 bygget ei stavkirke som er en kopi av den enskipete stavkirka som stor der fra 1200-tallet til 1681. Kirka er bygd og innredet som ei katolsk stavkirke fra middelalderen. Lett tilgjengelig fra Fv 692.
På Gåsbakken finner du både Hølonda Skimuseum og Bygdasamling og Hølonda Landbruksmuseum, med omfattende skisamlinger, deriblant VM-skia til Toralf Engan og ski brukt av Oddvar Brå og Magnar Estenstad. Ei omfattende skolesamling og minner fra krigen og sabotasjeaksjonene på Thamshavnbanen er også å finne i museet. Landbruksmuseet har store samlinger redskap og flere meget gamle traktorer og en lokomobil i full stand. Langs en sti mellom musea er alle norske tresorter plantet. Stien går også til ei gammel og operativ bekk-kvern.
 


Tilbake