Gaula Natursenter - fra fjell til fjord

AnsatteNavn Stilling e-post telefon
Torstein Rognes Daglig leder torstein@gaula.no  90597904
Liv Kari Aasen Butikk/resepsjon liv.kari@gaula.no  72431065
Mona Engan Resepsjon gaula@gaula.no 72431065
Anne Hovstad Resepsjon gaula@gaula.no 72431065
Ronja Fyhn Foros Resepsjon gaula@gaula.no 72431065