Gaula Natursenter - fra fjell til fjord

Godt nytt år!!
Et år går veldig fort og igjen er tiden inne for å ta farvel med et gamle og ønske det nye året velkommen.
Les mer
Kjøp denne

Kvotebestemmelser for 2019
Representantskapet vedtok i går kvotebestemmelser for 2019 etter innstilling fra styret.
Les mer
Kjøp denne

Premier skjellprøver
I forkant av årets sesong ble det bestemt å trekke ut premier til tre tilfeldige som har levert skjellprøver i løpet av sesongen
Les mer
Kjøp denneLes mer
Kjøp denne

Båt funnet.
Båt funnet.
Les mer
Kjøp denne

Åpner for fiske
Temperatur og værforholdene har endret seg og prognosene er nå bedret med tanke på fiskeforholdene.
Les mer
Kjøp denne

Utsikter til åpning av fisket
Vær- og temperaturprognosene gjør at vi nå ser det sannsynlig at fisket kan gjenåpnes i Gaula i løpet av kort tid/få dager.
Les mer
Kjøp denne

Fiskesommer - Gratis fiske for barn!
Støren jeger og fiskeforening arrangerer fiskesommer, lørdag 4.august på Ramstadsjøen!
Les mer
Kjøp denne

Vurdering av situasjonen
Utviklingen det siste døgnet med tanke på vannføring og vanntemperatur har gått i riktig retning.
Les mer
Kjøp denne

Varsel om midlertidig stans i fisket
Situasjonen vi nå har i elva med tanke på vannføring og temperatur, kombinert med nye endringer i langtids værvarsel, gjør at vi står i en prekær situasjon. Forholdene tilsier at det ikke er biologisk forsvarlig å bedrive et fiske i Gaulavassdraget.
Les mer
Kjøp denne

Ta skjellprøve av all avlivet fisk
Alle som leverer skjellprøve i år er med i trekning av flotte premier.
Les mer
Kjøp denne

Opphevelse av tiltak
Det er nå åpnet igjen for fiske i sidevassdrag og øvre Gaula.
Les mer
Kjøp denne


Historisk vandring til Høkdalsmyra
Les mer
Kjøp denne

Kvålsdagan
Kvålsdagan
Les mer
Kjøp denne